Bits&Chips

Reorganiserend Lely legt focus op melkveehouders

15 maart 2017 

Lely is van plan om zijn bedrijfsonderdeel Forage, dat machines voor ruwvoerwinning produceert, te verkopen aan Agco Corporation. Dat Amerikaanse bedrijf is wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van ontwerp, fabricage en distributie van landbouwmachines. De voorgenomen verkoop is onder meer het gevolg van een strategische heroriëntatie en heeft gevolgen voor de werkgelegenheid bij Lely: zo’n tweehonderd banen staan op de tocht.

Familiebedrijf Lely wedt op dit moment op twee paarden. Naast Forage is dat Dairy, de ontwikkeling van robotica zoals melkrobots, en andere innovaties voor vergroting van de efficiency, duurzaamheid en dierenwelzijn op het melkveebedrijf. Twee totaal verschillende productcategorieën en markten, en daarom is het bedrijf enige tijd geleden een strategische heroriëntatie gestart. Uit deze analyse kwam naar voren dat, om ook in de toekomst concurrerend op de markt te kunnen blijven opereren, de organisatie zich dient aan te passen aan de steeds verder uiteenlopende behoeften van de verschillende productgroepen en distributiewijzen.

Lely-topman Alexander van der Lely licht toe: ‘Lely is voornemens zich geheel te richten op zijn rol als innovator op het terrein van robotisering, sensor- en datasystemen voor in het melkveebedrijf. In de afgelopen vijftien jaar is deze productgroep uitgegroeid tot een voor Lely succesvolle activiteit met veel potentieel voor de toekomst. Naast de vernieuwende melkrobot zijn ook nog andere producten ontwikkeld, die zich vooral richten op automatisering met behulp van robots. De productie van robotica en andere innovaties voor de melkveehouderij blijft in Maassluis, Pella (VS) en Leer (D).’

De voorgenomen verkoop van de Forage-activiteiten heeft gevolgen voor de werkgelegenheid bij Lely. De graslandproducten die in Maassluis worden gefabriceerd (maaiers, harken en schudders) overlappen met het assortiment van Agco. Die productie wordt daarom na de verkoop afgebouwd. De verwachting is dat de koper de productie zal stoppen per 31 maart 2018. Alle medewerkers in Maassluis blijven vooralsnog in dienst van Lely. Circa 95 medewerkers die werkzaam zijn binnen productie zullen tijdelijk worden gedetacheerd bij Agco. In Duitsland worden, na afronding van de reeds ingezette herstructureringen, de fabrieken in Wolfenbüttel (balenpersen) en Waldstetten (opraapwagens) eigendom van Agco en de medewerkers komen daar na de verkoop in dienst.

Na de geplande verkoop zal Lely zijn personeelsbestand verder moeten inkrimpen om een ‘gezonde basis te hebben voor de toekomst’. De verwachting is dat dat op termijn zal leiden tot een vermindering van circa tweehonderd arbeidsplaatsen over alle vestigingen, waaronder ongeveer honderd op het hoofdkantoor.

Abonneer direct op onze nieuwsbrief

abonneren

Applied optics

22 februari

Eindhoven

Applied optics

22 februari

Eindhoven